Ochrana osobných údajov

Spoločnosť COFFEE EXPERTS CZE a.s., U Pergamenky 2, 170 00 Praha 7, IČO: 63080851, DIČ: CZ63080851 (ďalej len „Spoločnosť“) ako správca osobných údajov (ďalej len „Správca“) týmto, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, informuje subjekty poskytujúce osobné údaje na webovej prezentácii www.coffeeexperts.cz o spravovaní osobných údajov, spracovaní osobných údajov a užívaní cookies.

Spoločnosť spracováva osobné údaje o návštevníkoch webových stránok www.coffeeexperts.cz. Používaním webových stránok www.coffeeexperts.cz udeľujete súhlas Spoločnosti, aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „Nariadenie“) spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mail adresu
 • telefónne číslo
 • cookies
 • IP adresu
 • URL stránky webovej prezentácie

Spoločnosť spracováva poskytnuté osobné údaje v elektronickej podobe a automatizovaným spôsobom. Poskytnuté osobné údaje bude Spoločnosť spracovávať na dobu neurčitú, do pominutia účelu, pre ktorý sú osobné údaje spracovávané. Poskytnuté údaje môže Spoločnosť sprístupniť ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom platforiem Facebook, Instagram , Google, Zoznam, Mailchimp za účelom marketingu a optimalizácie obsahu, ponúkaného poskytovateľmi osobných údajov.

Spoločnosť zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:nutné cookies, prispôsobené cookies, marketingové cookies, štatistické cookies.

Spoločnosť Vás týmto informuje, že na základe zákona o spracovaní osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás Spoločnosť spracováva,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • a právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov u príslušného dozorného úradu.

Čo sú cookies?

Cookies sú dátové súbory, vďaka ktorým si naša webová stránka pamätá vaše údaje o návšteve stránky a preferencie. Vďaka tomu môžeme našu stránku lepšie prispôsobiť a následne z jej prezerania môžete mať väčší užívateľský zážitok. Zo zákona ukladáme cookies nutné pre prevádzku tejto stránky.

Rozdelenie cookies

 • Nutné: Súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť webových stránok.
 • Prispôsobené: Obsahujú užívateľské preferencie, ako napr. nastavenie užívateľského prostredia.
 • Marketingové: Cookies, ktoré sa používajú pre zobrazenie reklamy, ktorá je relevantná pre užívateľov na základe jeho záujmov. Tieto cookies možno taktiež použiť pre uloženie a meranie efektivity kampaní, s ktorými sa zákazník zoznámil počas návštevy webových stránok.
 • Statické: Anonymný zber dát o užívateľovi webovej stránky za účelom analýzy používania webových stránok užívateľmi.

Meracie kódy poskytovateľov reklamného priestoru

Na našich webových stránkach používame meracie kódy poskytované tretími stranami – najmä poskytovateľmi reklamného priestoru na platformách Google, Facebook, Instagram, Zoznam. Kódy sú využívané pre analýzu efektivity reklám a následného prispôsobenia preferenciám užívateľa našej webovej stránky.